Wstęp

O mnie

Informacja

Oferta

Wzór umowy

Inne usługi

Kontakt
Audyt mocy elektrycznej umownej
- profesjonalny dobór mocy umownej dla dużuch odbiorców
Kontakt

KONTAKT
mgr inż. Marek Zadrożniak

ul. Żywiczna 28

03-179 Warszawa

 

tel. GSM:   535-880-355

e-mail:      moc-umowna@eskrzynka.pl

 

e-mail:      mz@eskrzynka.pl

 

strona:     www.moc-umowna.pl

 

 


Uwaga:

Mając na uwadze dobro społeczne i kierując się chęcią wspierania/pomocy wszelkim jednostkom budżetowym sektora rządowego i samorządowego - finansowanym ze środków publicznych a będącym często w trudnej sytuacji finansowej - co do których to jednostek będę posiadał niepodważalną informację o niewłaściwie dobranej mocy umownej np. z jej publicznego SIWZ na dostawę energii elektrycznej to w przypadku braku zainteresowania wykonaniem dla nich Audytu Mocy Umownej zastrzegam sobie możliwość zwrócenia się do jednostek nadzorczych i kontrolujących w tym do resortów branżowych i Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o udzielenie mi należytego wsparcia celem skutecznego przeprowadzenia w nich audytu i zapobiegania niewłaściwemu wydawaniu/marnotrawieniu środków publicznych.

 

  
Wstęp
O mnie
Informacja
Oferta
Wzór umowy
Inne usługi
Kontakt